Selecteer een pagina

OLEA advies is een arbeidsdeskundig adviesbureau met bijna 20 jaar ervaring op arbeidsdeskundig onderzoek, reïntegratie en projectmanagement.

Olea is het Latijnse woord  voor olijftak, wat symbool staat voor nieuw leven, vernieuwing. Veel onderzoeken van OLEA advies hebben veranderingen tot gevolg. Vanuit die gedachte en visie worden de opdrachten door OLEA advies uitgevoerd. Een advies van OLEA is vaak de brug van een oude naar een nieuwe omgeving op het werkzame, sociale en financiële vlak van bedrijven en werknemers. Zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit staan borg voor een verantwoorde beoordeling en verandering.

Als u zelf de verantwoordelijkheid wil nemen op arbeidsdeskundig terrein en reïntegratie, heeft u aan OLEA een betrouwbare partner.

Sinds 1991 ben ik, Michel Verhoeven, werkzaam als register-arbeidsdeskundige. Vanaf februari 2006 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht onder de naam Olea advies. Olea staat voor vernieuwing, een eigenschap die in het werk van mij voortdurend  terugkomt. Ik heb ruime ervaring opgedaan bij zowel overheid- en onderwijsorganisaties als bedrijven in de vrije sector. De laatste jaren heb ik veel expertise opgedaan in de begeleiding van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim.

Als arbeidsdeskundige heb ik een ruime ervaring in werkplek onderzoeken. In veel situaties is er vanuit mijn professie als arbeidsdeskundige veel aandacht voor reïntegratie. Hierbij gaat het zowel om reïntegratie bij de eigen werkgever als bij andere werkgevers. Als internationaal gecertificeerd projectmanager heb ik voorheen als projectmanager reïntegratie bij UWV gewerkt. De ervaring leert dat snel actie ondernemen en aan de slag gaan de beste resultaten oplevert.

Producten

 • Werkplekonderzoek en beoordeling arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimbeheersing
 • Reïntegratie
 • WIA en Wet Verbetering Poortwachter
 • R I & E

Voor wie

 • Werkgevers
 • Gemeenten en UWV
 • Arbodiensten
 • Advocaten

In de werkzaamheden van arbeidsdeskundige word je veelvuldig geconfronteerd met problematiek op aanpalende gebieden. Om dergelijke zaken goed en adequaat op te kunnen pakken  is er door Olea advies een schil aan expertise rondom gevormd, waardoor een volledig pakket aan acties, maatregelen en interventies aangeboden kan worden. Met de volgende expertises wordt samengewerkt of kunnen via Olea advies worden ingezet:

 • Bedrijfsarts
 • Fysiotherapeut
 • Psycholoog
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Beroepskeuzebureau
 • Reïntegratieconsulenten
 • Letselschade-experts

Privacy reglement

Olea advies respecteert de privacy van eenieder en stelt immer alles in het werk om deze te beschermen. Er wordt als volgt omgegaan met de persoonsgegevens.

Lees meer>

Klachtenreglement

Middels een klachtenregeling wordt door Olea bewerkstelligd dat een correcte en objectieve dienstverlening en mede daarmee naar een hoge kwaliteit van dienstverlening geleverd wordt.

Lees meer>

CONTACT

Olea advies

Jan van Brabantstraat 67

5282 NT Boxtel

06 –  4305 2480

info@oleaadvies.nl

ING 4887701

KVK: 17187256

BTW: 1524.21.920.B01