Casus

Op deze pagina maakt u kennis met de dagelijkse praktijk van het werkveld van Olea advies. In de volgende casus staat de werkplekaanpassing centraal.

Bij één van de vaste opdrachtgevers van Olea, een metaalbedrijf met Europees aanzien, worden metalen koppelingen en sluitingen gefabriceerd. Voor dit productieproces worden uiteenlopende mallen gebruikt die in gewicht variëren van een enkele kilo tot 30 kilogram. Na een gedraaide productie moeten de mallen schoon gemaakt worden en opgeslagen worden in het magazijn. Er wordt gebruikt gemaakt van twee werktafels, een straalmachine en een magazijnstelling. De vuile mallen worden verzameld op een werktafel waar het ergste vuil verwijderd wordt. Daarna worden ze in de straalmachine getild, gestraald en vervolgens op de “schone”werktafel gezet, waar de laatste handelingen worden verricht. Van daaruit worden ze in het magazijn opgeborgen, waarbij ook getild moet worden, vaak in combinatie met bukken.
De betreffende magazijnmedewerker heeft zodanige rugklachten dat hij met name het zware tilwerk niet kan verrichten en ziek uitvalt.

Met het hoofd van de afdeling en de technische dienst heeft de arbeidsdeskundige van Olea de knelpunten in kaart gebracht. De twee belangrijkste waren het tillen en het overbrengen van de mallen van de tafels naar de straalmachine en het opbergen in het magazijn.
Olea heeft een schets gemaakt hoe de werkplek ingericht zou moeten worden, zodat de tilmomenten tot een minimum beperkt werden. Gekozen werd voor een “productielijn” zonder tillen. Dit werd gerealiseerd door de straalmachine te voorzien van een ingang voor en een uitgang achter.

Middels twee rollerbanen worden de mallen van de “vuile”tafel naar de straalmachine gerold en vanaf de straalmachine naar de schone tafel. Aan die laatste is een in hoogte verstelbare kar gekoppeld waar de schone mallen op geschoven worden. In het magazijn wordt de kar op de hoogte van het schap gebracht, zodat ook daar alleen geschoven hoeft te worden. In plaats van drie keer tillen en dragen in combinatie met bukken of boven schouderhoogte werken, is er nu slechts sprake va het verschuiven van de mallen. Een enorme reductie van de rugbelasting. Betrokken medewerker kon na aanpassing direct weer aan de slag.

In feite werden er twee vliegen in één klap geslagen. De magazijnmedewerker kon weer volledig aan de slag in zijn eigen functie en de werkplek is sowieso geoptimaliseerd, ook voor iemand zonder rugklachten. Met een financieel gezien kleine aanpassing, werden veel kosten bespaard. Er hoefde geen zieke medewerker meer betaald te worden, die daarnaast vervangen werd door een uitzendkracht. En de kan sop hernieuwde uitval is nihil.